Informace o souborech cookies a jejich využívání

Používáte-li webové stránky tarifomat.cz, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů ve formě cookies. Podle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“), dochází použitím webových stránek k udělení souhlasu se zpracováním cookies.

Podle ustanovení § 87 odst. 2 Zákona o elektronických komunikacích subjekt údajů může udělit souhlas také pomocí elektronických prostředků. Jednou z možností udělení souhlasu je tedy prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, kterým umožníte, či odmítnete souhlas poskytnout.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies obsahují osobní údaje v maximálním rozsahu (některé cookies neobsahují žádné osobní údaje, některé část uvedených): IP adresa, MAC (Media Access Control) adresa, chování návštěvníka na webové stránce, doba pobytu na webové stránce, vyhodnocení reklam, odkud uživatel na webovou stránku přišel a co bylo předmětem jeho hledání před příchodem na webovou stránku. Cookies také napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k Vašemu efektivnímu prohlížení webových stránek, jejich rozvoji a rovněž zobrazování reklamních sdělení. Cookies zejména slouží k:

Jak dlouho cookies uchováváme?

Webová stránka tarifomat.cz používá následující typy cookies z hlediska doby jejich zpracování:

Typy cookies podle jejich funkce

Webová stránka tarifomat.cz používá následující typy cookies z hlediska jejich funkce:

Souhlas a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek v kombinaci s nastavením Vašeho prohlížeče souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním cookies, můžete zabránit jejich zpracování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem.

Prohlížeč Deaktivace cookies Odstranění cookies
Internet Explorer
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení" (ozubené kolečko).
 2. Klikněte na "Možnosti Internetu".
 3. Na záložce „osobní údaje“ zvolte „Upřesnit“.
 4. Nastavte „blokovat“ soubory cookies a potvrďte.
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení" (ozubené kolečko).
 2. Klikněte na "Možnosti Internetu".
 3. V historii procházení klikněte na „Odstranit“ a potvrďte.
Google Chrome
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 2. Zvolte oddíl "Rozšířená nastavení" a „Ochrana soukromí a zabezpečení“
 3. Zvolte „Nastavení webu“ a „Soubory cookies a data webových stránek“.
 4. Volbu „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookies“ změňte nastavení na „Nepovoleno“ a potvrďte.
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 2. Zvolte oddíl "Rozšířená nastavení" a „Ochrana soukromí a zabezpečení“
 3. Zvolte „Vymazat údaje o prohlížení“.
 4. Potvrďte.
Microsoft Edge
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 2. Zvolte oddíl "Ochrana osobních údajů"
 3. Zvolte „Blokovat všechny soubory cookies“
 4. Potvrďte Vaše nastavení
 1. Klikněte v pravém horním rohu na …, zvolte "Nastavení".
 2. Zvolte oddíl "Ochrana osobních údajů"
 3. Zvolte „Vymazat údaje o procházení“
 4. Potvrďte předdefinovaný seznam k výmazu.
Partneři